Meranie zraku optometristom verzus vyšetrenie zraku očným lekárom

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa prišli opýtať do očnej optiky na vyšetrenie zraku, keďže rad pacientov v čakárni u očného lekára bol viac ako nekonečný? A viete, že v dnešnej dobe niektoré očné optiky spolupracujú priamo s očnými lekármi?

Namiesto toho vám však bolo navrhnuté tzv. „meranie zraku“ optometristom, ktorý bol priamo v očnej optike a okamžite k dispozícii…

Možno ste si aj predstavili nejaký meter – pravítko a uvažovali ste, čo vlastne to „meranie zraku“ je :-).  A kto je to vlastne optometrista? A vôbec, aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom – oftalmológom a meraním zraku optometristom?

Sme zvyknutí na to, že ak máme zdravotné problémy, navštívime lekára. Na korekciu očných vád však existuje špecializovaný odbor, optometria, ktorý sa zaoberá výhradne ľudským zrakom, jeho vadami a ich riešením.

Aký je teda rozdiel medzi očným lekárom a optometristom?

Očným lekárom sa stane lekár, ktorý absolvoval 6-ročnú fakultu medicíny. Po jej ukončení si vyberie špecializáciu v lekárskom odbore – oftalmológii, v ktorej sa potom ďalej vzdeláva. Špecializačné štúdium zakončí atestáciou po minimálne štyroch rokoch intenzívnej praxe.  V rámci nej je meraniu zraku venovaných niekoľko hodín v inak veľmi rozsiahlom a pestrom študijnom programe.

Optometristom je absolvent vyššieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, najčastejšie očný optik, ale aj absolvent prírodovedeckej  fakulty v kombinácii s lekárskou fakultou. Počas štúdia získava kompletné vzdelanie v odbore zrakových vád a ich riešenia. Optometrista sa špecializuje na podrobné a dôkladné vyšetrenie zraku a aplikáciu kontaktných šošoviek. Je vlastne akýmsi medzistupňom medzi očným optikom, ktorý odporúča a zhotovuje optické pomôcky podľa predpisu a očným lekárom, ktorý lieči ochorenia očí, ale aj meria zrak a predpisuje korekčné pomôcky.

Aké výhody má vyšetrenie u optometristu?

Nespornou výhodou je čas, ktorý vám môže venovať.  Optometristu dnes nájdete vo väčšine dobrých očných optík. Samotné vyšetrenie zraku optometristom trvá asi 30 až 40 minút.

Optometrista sa vás spýta na vaše predchádzajúce problémy so zrakom, na váš zdravotný stav, povolanie a koníčky, aby si urobil predstavu o tom, aké zrakové požiadavky máte. Potom prístrojom zvaným fokometer zmeria okuliare, ktoré nosíte, a skontroluje vaše videnie prostredníctvom tejto zrakovej pomôcky. Nasleduje objektívne vyšetrenie na automatickom refraktometri, ktorý však poskytuje iba orientačné údaje o refrakčnom stave oka a následne namerané hodnoty optometrista subjektívne dokoriguje foropterom alebo manuálne prikladaním skúšobných sklíčok s dioptriami. Tiež môže skontrolovať  mikroskopom stav predného segmentu očí, kvalitu slzného filmu, screeningovo tonometrom zmeria vnútroočný tlak.

Optometrista je kompetentný aplikovať kontaktné šošovky, teda odporučiť vhodný typ, naučiť vás s nimi zaobchádzať, starať sa o ne a kontroluje tiež stav oka. Optometrista je poučený o základných patológiách oka a v prípade nejasností vás okamžite odporúča k príslušnému očnému lekárovi.

Aké výhody má vyšetrenie u očného lekára – oftalmológa?

Oftalmológ vám vyšetrí zrak, predpíše vhodné okuliare, navyše ale vykoná preventívne vyšetrenie a skontroluje očné pozadie. Nevýhodou lekárskych ordinácií je kratší čas, ktorý vám lekár môže venovať, a tiež rady čakajúcich pacientov v čakárňach alebo dlhé objednávacie termíny. Navyše oční lekári nie sú primárne špecializovaní na meranie očných vád, ich hlavným odborom je liečba zdravotných ťažkostí. Optometrista naproti tomu nestanovuje diagnózu ani nelieči očné choroby či akútne ťažkosti.

V západných krajinách má profesia optometristov dlhú tradíciu a vysokú prestíž. Lekári sa plne venujú liečbe očí, meranie zraku zostáva úplne v kompetencii optometristov. Obe skupiny úzko spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú.

V prípade akútnych ťažkostí je bez debát potrebné vyhľadať lekára – ide o prípady, keď trpíte akýmikoľvek bolesťami oka alebo okolia očí, registrujete náhle výpadky v zornom poli, rozmazané alebo dvojité videnie, máte cudzie teliesko v oku alebo ste utrpeli úraz oka. Do rúk lekára samozrejme patria  zápaly oka, ktoré sa prejavujú sekréciou (výtokom) z oka, začervenaním, bolesťou a pod.

Optometrista nesmie vyšetrovať deti mladšie ako 15 rokov. Je to preto,  že deti majú široký rozsah akomodácie (prispôsobivosti) oka. K presnému zmeraniu očnej vady je potrebné akomodáciu vyradiť – oko rozkvapkať kvapkami, ktoré môže aplikovať len lekár.

MUDr. Lucia Kvapilová
Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

Môžem sa u vás objednať na meranie zraku?

Áno, objednáte sa na tel.  052/ 773 18 06. Meranie zraku prebieha každý deň od 10.00 do 16.30.  Zistíme vaše dioptrie do diaľky, do blízka a na počítač.

Kedy ísť do ambulancie a kedy si nechať zmerať zrak v optike?

Ak potrebujete zistiť dioptrie do diaľky, do blízka a na počítač, môžete sa objednať na meranie zraku do našej očnej optiky. Na vyšetrenie nemusíte dlho čakať – môžeme vás vyšetriť ešte v ten istý deň ako zavoláte, respektíve hneď na druhý deň. Prídete na konkrétnu hodinu a hneď sa vám budeme venovať. Na vyšetrenie si necháme dostatok času, skúšobné okuliare máte na očiach dlhšie, aby sme zistili, či sú pre vás namerané dioptrie pohodlné.

Ak potrebujete skontrolovať očné pozadie alebo pravidelne sledovať vývoj vašej očnej choroby, je potrebné ísť do očnej ambulancie.

Ak potrebujete potvrdenie na vedenie motorového vozidla, vydajú vám ho len v očnej ambulancii.

Kto je oftalmológ?

Oftalmológ je očný lekár, ktorý vyšetrí vaše oko a zistí jeho choroby, predpíše vhodné lieky, prípadne oko operuje. Najčastejšie pracuje  v očnej ambulancii alebo v nemocnici.

Kto je optometrista?

Optometrista je vysokoškolsky vzdelaný pracovník, ktorý poskytuje primárnu starostlivosť o zrak. Stanoví dioptrické hodnoty do blízka a diaľky, aplikuje kontaktné šošovky, vyšetrí zrakové funkcie oka pomocou záťažových testov, uskutočňuje skríning na diagnostických prístrojoch.  Pri zistení akejkoľvek očnej nedostatočnosti odosiela klienta k očnému lekárovi. Optometristu nájdete v očných optikách a na klinikách refrakčnej chirurgie.

Je vyšetrenie zraku u optometristu rovnako kvalitné ako u očného lekára?

Počas návštevy očnej ambulancie nie je vždy dostatok času na detailné zmeranie dioptríí, preto sa táto aktivita stále viac presúva do očných optík, kde na vás má optometrista oveľa viac času. Očný lekár má potom väčší priestor venovať sa chorobám očí. Hoci je na Slovensku vyšetrenie optometristom nie vždy známe, západné krajiny týmto spôsobom fungujú už dlho. Tento trend sa presúva aj na Slovensko a spôsobuje skrátenie čakania na zistenie dioptrií ako aj skvalitnenie starostlivosti o zrak.

Kto je optik?

Optik je odborník, vyškolený špecialista, ktorý vám poradí s výberom vhodného okuliarového rámu a okuliarových šošoviek, zabrúsi šošovky do rámu a okuliare upraví tak, aby dobre sedeli na tvári. Opraví okuliare ak sú polámané alebo pokrivené. Optik pracuje v očnej optike.

Kto je ortoptik?

Ortoptik je špecialista, ktorý sa zaoberá obnovením funkcie porušeného jednoduchého binokulárneho videnia (tj. videnia kedy oboma očami vidíme jeden obraz, a to nezdvojene). Často pracuje s deťmi ktorým bola diagnostikovaná amblyopia (tupozrakosť), strabizmus (škúlenie), či nystagmus. Pracuje aj s dospelými, ktorí po úraze či operácii vidia dvojite. Na vykonávanie ortoptických cvičení používa špeciálne prístroje. Ortoptik pracuje v nemocinici na špecializovanom strabologickom pracovisku.

napíšte nám sme na facebooku
VYŠETRENIE ZRAKU
DENNE 10.00 - 16.30
OBJEDNAJTE SA
Tel.: 052 773 18 06
WE SPEAK ENGLISH WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

Pre JN OPTIK s.r.o. generuje