Meranie zraku optometristom verzus vyšetrenie zraku očným lekárom

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa prišli opýtať do očnej optiky na vyšetrenie zraku, keďže rad pacientov v čakárni u očného lekára bol viac ako nekonečný? A viete, že v dnešnej dobe niektoré očné optiky spolupracujú priamo s očnými lekármi?

Namiesto toho vám však bolo navrhnuté tzv. „meranie zraku“ optometristom, ktorý bol priamo v očnej optike a okamžite k dispozícii…

Možno ste si aj predstavili nejaký meter – pravítko a uvažovali ste, čo vlastne to „meranie zraku“ je :-).  A kto je to vlastne optometrista? A vôbec, aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom – oftalmológom a meraním zraku optometristom?

Sme zvyknutí na to, že ak máme zdravotné problémy, navštívime lekára. Na korekciu očných vád však existuje špecializovaný odbor, optometria, ktorý sa zaoberá výhradne ľudským zrakom, jeho vadami a ich riešením.

Aký je teda rozdiel medzi očným lekárom a optometristom?

Očným lekárom sa stane lekár, ktorý absolvoval 6-ročnú fakultu medicíny. Po jej ukončení si vyberie špecializáciu v lekárskom odbore – oftalmológii, v ktorej sa potom ďalej vzdeláva. Špecializačné štúdium zakončí atestáciou po minimálne štyroch rokoch intenzívnej praxe.  V rámci nej je meraniu zraku venovaných niekoľko hodín v inak veľmi rozsiahlom a pestrom študijnom programe.

Optometristom je absolvent vyššieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, najčastejšie očný optik, ale aj absolvent prírodovedeckej  fakulty v kombinácii s lekárskou fakultou. Počas štúdia získava kompletné vzdelanie v odbore zrakových vád a ich riešenia. Optometrista sa špecializuje na podrobné a dôkladné vyšetrenie zraku a aplikáciu kontaktných šošoviek. Je vlastne akýmsi medzistupňom medzi očným optikom, ktorý odporúča a zhotovuje optické pomôcky podľa predpisu a očným lekárom, ktorý lieči ochorenia očí, ale aj meria zrak a predpisuje korekčné pomôcky.

Aké výhody má vyšetrenie u optometristu?

Nespornou výhodou je čas, ktorý vám môže venovať.  Optometristu dnes nájdete vo väčšine dobrých očných optík. Samotné vyšetrenie zraku optometristom trvá asi 30 až 40 minút.

Optometrista sa vás spýta na vaše predchádzajúce problémy so zrakom, na váš zdravotný stav, povolanie a koníčky, aby si urobil predstavu o tom, aké zrakové požiadavky máte. Potom prístrojom zvaným fokometer zmeria okuliare, ktoré nosíte, a skontroluje vaše videnie prostredníctvom tejto zrakovej pomôcky. Nasleduje objektívne vyšetrenie na automatickom refraktometri, ktorý však poskytuje iba orientačné údaje o refrakčnom stave oka a následne namerané hodnoty optometrista subjektívne dokoriguje foropterom alebo manuálne prikladaním skúšobných sklíčok s dioptriami. Tiež môže skontrolovať  mikroskopom stav predného segmentu očí, kvalitu slzného filmu, screeningovo tonometrom zmeria vnútroočný tlak.

Optometrista je kompetentný aplikovať kontaktné šošovky, teda odporučiť vhodný typ, naučiť vás s nimi zaobchádzať, starať sa o ne a kontroluje tiež stav oka. Optometrista je poučený o základných patológiách oka a v prípade nejasností vás okamžite odporúča k príslušnému očnému lekárovi.

Aké výhody má vyšetrenie u očného lekára – oftalmológa?

Oftalmológ vám vyšetrí zrak, predpíše vhodné okuliare, navyše ale vykoná preventívne vyšetrenie a skontroluje očné pozadie. Nevýhodou lekárskych ordinácií je kratší čas, ktorý vám lekár môže venovať, a tiež rady čakajúcich pacientov v čakárňach alebo dlhé objednávacie termíny. Navyše oční lekári nie sú primárne špecializovaní na meranie očných vád, ich hlavným odborom je liečba zdravotných ťažkostí. Optometrista naproti tomu nestanovuje diagnózu ani nelieči očné choroby či akútne ťažkosti.

V západných krajinách má profesia optometristov dlhú tradíciu a vysokú prestíž. Lekári sa plne venujú liečbe očí, meranie zraku zostáva úplne v kompetencii optometristov. Obe skupiny úzko spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú.

V prípade akútnych ťažkostí je bez debát potrebné vyhľadať lekára – ide o prípady, keď trpíte akýmikoľvek bolesťami oka alebo okolia očí, registrujete náhle výpadky v zornom poli, rozmazané alebo dvojité videnie, máte cudzie teliesko v oku alebo ste utrpeli úraz oka. Do rúk lekára samozrejme patria  zápaly oka, ktoré sa prejavujú sekréciou (výtokom) z oka, začervenaním, bolesťou a pod.

Optometrista nesmie vyšetrovať deti mladšie ako 15 rokov. Je to preto,  že deti majú široký rozsah akomodácie (prispôsobivosti) oka. K presnému zmeraniu očnej vady je potrebné akomodáciu vyradiť – oko rozkvapkať kvapkami, ktoré môže aplikovať len lekár.

MUDr. Lucia Kvapilová
Lekárka v špecializačnom odbore oftalmológia

napíšte nám sme na facebooku
VYŠETRENIE ZRAKU
DENNE 10.00 - 16.30
OBJEDNAJTE SA
Tel.: 052 773 18 06
WE SPEAK ENGLISH WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

Pre JN OPTIK s.r.o. generuje